Acasă

Bine ați venit pe pagina de prezentare a Asociației Transhumanța Vama Buzăului.

Patrimoniul comunei Vama Buzăului a reprezentat o prioritate şi o preocupare continuă a mea ca primar al comunei Vama Buzăului, ind conştient de faptul că trebuie ca în urma noastră să lăsăm viitoarelor generaţii o comună bogată, cu un patrimoniu bine identicat şi bine întreţinut.

Principala componentă a patrimoniului comunei Vama Buzăului o reprezintă izlazul comunal (păşunea comunei Vama Buzăului), o bogăţie a comunei noastre de care ecare trebuie să dispunem, dar totodată trebuie să m conştienţi că trebuie să o şi îngrijim pentru că aşa cum spune o vorbă românească: “cum o îngrijeşti aşa o ai”.

O atenţie deosebită am acordat-o încă din anul 2007 faţă de intabularea în cartea funciară a izlazului comunal, o acţiune greoaie, cu multe obstacole, dar care a meritat pentru că un teren este cu adevărat proprietatea comunei noastre doar atunci când pe extrasul de carte funciară, la foaia de proprietate scrie: ”Comuna Vama Buzăului”. În felul acesta lăsăm în urma noastră o situaţie clară în ceea ce privesc proprietăţile comunei Vama Buzăului.

Având în vedere că una din principalele activităţi ale locuitorilor comunei Vama Buzăului o reprezintă creşterea animalelor, din primul meu mandat am avut ca ţintă creşterea numărului de animale din cadrul gospodăriilor dumneavoastră, a vămăşenilor, şi acest lucru s-aîntâmplat, sigur în urma unor măsuri din partea autorităţii locale care au  avut efect în timp. Organizarea sezonului pastoral la nivelul comunei Vama Buzăului sa realizat în conformitate cu prevederile legale, dar mai ales în urma consultărilor avute cu dumneavoastră – locuitorii comunei, care aţi dat dovadă de o adevărată implicare şi înţelegere.

În scopul apărării intereselor în sectorul de creştere şi ameliorare a animalelor (ovinelor bovinelor, caprinelor şi cabalinelor), de îmbunătăţire, întreţinere şi menţinere în bune condiţii agricole şi de mediu a trupurilor de păşune ce formează izlazul comunei VamaBuzăului, a fost îninţată la nivelul întregiicomune, Asociaţia  “Transhumanţa Vama Buzăului” ai cărei membrii sunteţi dumneavoastră cescătorii de animale de pe raza comunei noastre. Asociaţie ce are ca principală sursă de nanţare subvenţia acordată prin intermediul Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură şi care îşi desfăşoară activitatea cu vămăşenii şi numai în interesul vămăşenilor.

Mă declar mulţumit de lucrările şi investiţiile care au fost realizate până în prezent pe trupurile de păşune proprietate privată a comunei Vama Buzăului, iar cu inteligenţă, cu efort, cu încredere în viitor, împreună şi cu ajutorul lui Dumnezeu vom face tot ce ne stă în putinţă astfel încât activitatea de creştere a animalelor să e una protabilă pentru locuitorii comunei Vama Buzăului.

Primarul comunei Vama Buzăului,
Tiberiu Nicolae CHIRILAŞ

Despre noi

Asociația „Transhumanța Vama Buzăului” a fost înințată în anul 2010, în conformitate cu prevederile O.G. nr. 26/2000 cu modicările și completările ulterioare din Legea nr. 246/2005, prin asocierea Comunei Vama Buzăului cu crescătorii de animale din comuna Vama Buzăului și are drept scop apărarea intereselor în sectorul de creștere și ameliorare a animalelor (ovinelor, bovinelor, caprinelor și cabalinelor), de îmbunătățire, întreținere și menţinere în bune condiții agricole și de mediu a trupurilor de pășune ce formează izlazul comunei Vama Buzăului precum și ridicarea nivelului de viață al membrilor săi.

Obiectivele asociației sunt:

 • promovarea colaborării între membrii săi;
 • formarea profesională a membrilor săi;
 • participarea la activităţile de creştere şi ameliorare a ovinelor, bovinelor, caprinelor şi cabalinelor, conform legislaţiei în vigoare;
 • implicarea în acţiunile de propagandă pentru creşterea şi ameliorarea ovinelor, bovinelor, caprinelor şi cabalinelor, conform legislaţiei în vigoare;
 • organizează şi gospodăreşte în comun trupurile de păşune ce formează izlazul comunei Vama Buzăului;
 • depune la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură cerea unică de plată pentru suprafaţa eligibilă a câmpurilor de păşune ce formează izlazul comunei Vama Buzăului;
 • beneciază de sprijin nanciar din fonduri europene şi de la bugetul naţional pentru suprafeţele de teren agricol, pentru achiziţionarea de utilaje, pentru întreţinerea şi ameliorarea speciilor de animale, pentru proiecte ce vizează dezvoltarea agriculturii şi altele;
 • susţinerea şi organizarea valoricării producţiei agricole;
 • prelucrează, promovează şi valorică produsele de origine animală, atât în ţară cât şi în străinătate;
 • îninţează unităţi de sacricare a animalelor, de prelucrare şi depozitare a produselor de origine animală;
 • obţinerea certicatelor pentru produse ecologice şi tradiţionale de origine animală;
 • certicarea ecologică a trupurilor de păşune ce formează izlazul comunei Vama Buzăului;
 • sprijinirea certicării ecologice a exploataţiilor membrilor săi;
 • aprovizionarea cu bunuri, materiale şi prestarea de servicii membrilor;
 • administrarea târgurilor de animale, terenuri sau alte bunuri conform legislaţiei în vigoare;
 • sprijinirea membrilor săi pentru obţinerea de credite sau alte facilităţi pentru dezvoltarea activităţilor de agricultură;
 • reprezentarea intereselor într-un mod organizat şi democratic;
 • participarea la colaborarea strategiilor de dezvoltare social – economică pe termen mediu şi lung;
 • colaborarea şi întreţinerea relaţiilor cu instituţiile de stat;
 • colaborarea cu organizaţii similare din ţară şi străinătate;
 • promovarea şi dezvoltarea turismului în zona Vama Buzăului;
 • protejarea şi valoricarea mediului natural;
 • identicarea necesităţilor de intervenţii, identicarea programelor de nanţare, realizarea proiectelor în vederea obţinerii nanţărilor, implementarea şi monitorizarea acestor proiecte;
 • stimularea şi atragerea capitalului străin;
 • organizarea de expoziţii, evenimente culturale, conferinţe, simpozioane;

În îndeplinirea obiectivelor asociației se vor avea în vedere toate reglementările legale în materie și se vor exercita în concordanță și în limitele prevederilor legale din domeniu.

Producători de brânză

Lista producătorilor de brânză din comuna Vama Buzăului

Nr.crt.Numele și prenumeleAdresaNr.telefon
1Chirilaș RaduVama Buzăului - 4000745.010.337
2Popica VasileVama Buzăului - 2610744.353.059
3Popica VasileVama Buzăului - 8980744.675.058
4Tohăneanu PetricăVama Buzăului -1370766.336.122
5Băilă Dorin-IoanVama Buzăului - 151A0741.641.240
6Rohan GheorgheVama Buzăului -1990742.650.991
7Stelea Gheorghe IoanVama Buzăului - 632A0746.017.326
8Drăghici GheorgheVama Buzăului - 8960751.211.459
9Mariș IoanVama Buzăului - 6300742.331.905
10Cozma DanVama Buzăului - 6380742.033.129
11Ardelean GheorgheVama Buzăului - 8740742.639.881
12Drăghici Dumitru-IoanVama Buzăului - 8670745.277.544
13Budilean CodruțVama Buzăului - 8790749.575.002
14Filip Dorin ConstantinVama Buzăului - 8910758.295.422
15Neagoe AurelVama Buzăului - 9150746.078.489
16Popica IoanVama Buzăului - 2460754.519.680
17Budilean Marius ConstantinVama Buzăului - 9030748.633.175
18Roșca IoanVama Buzăului - 554A0753.452.400
19Sporea Filip-EugenVama Buzăului - 933A0749.017.317
20Matei Vasilica-LuminițaVama Buzăului - 9670751.099.562
21Piri Constantin-DanielVama Buzăului - 8880752.685.105
22Borcea GheorgheVama Buzăului - 889A0742.238.136
23Mariș Ioan NicolaeVama Buzăului - 730A0767.757.259
24Mirică MirceaVama Buzăului - 4420752.099.051
25Păcurar Lucian-DanVama Buzăului - 6800742.663.174
26Frățilă ConstantinVama Buzăului - 3830732.408.486
27Frățilă MargaretaVama Buzăului - 3840746.382.957
28Păcurar IoanVama Buzăului - 6240749.027.835
29Neagovici Gheorghe-SorinVama Buzăului - 1350743.536.938
30Neagovici Gheorghe-ConstantinVama Buzăului - 710745.137.866
31Tone ConstantinVama Buzăului - 1530742.684.711

 

Evenimente

Contact

Adresă

Str. Principală, nr. 425
Comuna Vama Buzăului
507245, jud. Brașov

Telefon

0268.288.505