Acasă

Bine ați venit pe pagina de prezentare a Asociației Transhumanța Vama Buzăului.

Patrimoniul comunei Vama Buzăului a reprezentat o prioritate şi o preocupare continuă a mea ca primar al comunei Vama Buzăului, fiind conştient de faptul că trebuie ca în urma noastră să lăsăm viitoarelor generaţii o comună bogată, cu un patrimoniu bine identificat şi bine întreţinut.

Principala componentă a patrimoniului comunei Vama Buzăului o reprezintă izlazul comunal (păşunea comunei Vama Buzăului), o bogăţie a comunei noastre de care fiecare trebuie să dispunem, dar totodată trebuie să fim conştienţi că trebuie să o şi îngrijim, pentru că aşa cum spune o vorbă românească: „cum o îngrijeşti aşa o ai”.

O atenţie deosebită am acordat-o încă din anul 2007 faţă de intabularea în cartea funciară a izlazului comunal, o acţiune greoaie, cu multe obstacole, dar care a meritat, pentru că un teren este cu adevărat proprietatea comunei noastre doar atunci când pe extrasul de carte funciară, la foaia de proprietate scrie: „Comuna Vama Buzăului”. În felul acesta lăsăm în urma noastră o situaţie clară în ceea ce privesc proprietăţile comunei Vama Buzăului.

Având în vedere că una din principalele activităţi ale locuitorilor comunei Vama Buzăului o reprezintă creşterea animalelor, din primul meu mandat am avut ca ţintă creşterea numărului de animale din cadrul gospodăriilor dumneavoastră, a vămăşenilor, şi acest lucru s-a întâmplat, sigur în urma unor măsuri din partea autorităţii locale, care au  avut efect în timp. Organizarea sezonului pastoral la nivelul comunei Vama Buzăului sa realizat în conformitate cu prevederile legale, dar mai ales în urma consultărilor avute cu dumneavoastră – locuitorii comunei – care aţi dat dovadă de o adevărată implicare şi înţelegere.

În scopul apărării intereselor în sectorul de creştere şi ameliorare a animalelor (ovinelor bovinelor, caprinelor şi cabalinelor), de îmbunătăţire, întreţinere şi menţinere în bune condiţii agricole şi de mediu a trupurilor de păşune ce formează izlazul comunei VamaBuzăului, a fost înfiinţată la nivelul întregii comune Asociaţia  „Transhumanţa Vama Buzăului” ai cărei membrii sunteţi dumneavoastră, cescătorii de animale de pe raza comunei noastre. Asociaţie ce are ca principală sursă de finanţare subvenţia acordată prin intermediul Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură şi care îşi desfăşoară activitatea cu vămăşenii şi numai în interesul vămăşenilor.

Mă declar mulţumit de lucrările şi investiţiile care au fost realizate până în prezent pe trupurile de păşune proprietate privată a comunei Vama Buzăului, iar cu inteligenţă, cu efort, cu încredere în viitor, împreună şi cu ajutorul lui Dumnezeu vom face tot ce ne stă în putinţă, astfel încât activitatea de creştere a animalelor să fie una profitabilă pentru locuitorii comunei Vama Buzăului.

Primarul comunei Vama Buzăului,
Tiberiu Nicolae CHIRILAŞ

Despre noi

Asociația „Transhumanța Vama Buzăului” a fost înființată în anul 2010, în conformitate cu prevederile O.G. nr. 26/2000 cu modificările și completările ulterioare din Legea nr. 246/2005, prin asocierea Comunei Vama Buzăului cu crescătorii de animale din comuna Vama Buzăului și are drept scop apărarea intereselor în sectorul de creștere și ameliorare a animalelor (ovinelor, bovinelor, caprinelor și cabalinelor), de îmbunătățire, întreținere și menţinere în bune condiții agricole și de mediu a trupurilor de pășune ce formează izlazul comunei Vama Buzăului precum și ridicarea nivelului de viață al membrilor săi.

Continuă lectura „Despre noi”

Producători de brânză

[table id=1 /]

 

Evenimente

În curând…

Momentan această secțiune este în construcție. Vă rugăm să ne contactați pentru informații suplimentare.

Contact

Adresă

Str. Principală, nr. 425
Comuna Vama Buzăului
507245, jud. Brașov

Telefon

0268.288.505