Despre noi

Asociația „Transhumanța Vama Buzăului” a fost înființată în anul 2010, în conformitate cu prevederile O.G. nr. 26/2000 cu modificările și completările ulterioare din Legea nr. 246/2005, prin asocierea Comunei Vama Buzăului cu crescătorii de animale din comuna Vama Buzăului și are drept scop apărarea intereselor în sectorul de creștere și ameliorare a animalelor (ovinelor, bovinelor, caprinelor și cabalinelor), de îmbunătățire, întreținere și menţinere în bune condiții agricole și de mediu a trupurilor de pășune ce formează izlazul comunei Vama Buzăului precum și ridicarea nivelului de viață al membrilor săi.

Obiectivele asociației sunt:

 • promovarea colaborării între membrii săi;
 • formarea profesională a membrilor săi;
 • participarea la activităţile de creştere şi ameliorare a ovinelor, bovinelor, caprinelor şi cabalinelor, conform legislaţiei în vigoare;
 • implicarea în acţiunile de propagandă pentru creşterea şi ameliorarea ovinelor, bovinelor, caprinelor şi cabalinelor, conform legislaţiei în vigoare;
 • organizează şi gospodăreşte în comun trupurile de păşune ce formează izlazul comunei Vama Buzăului;
 • depune la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură cerea unică de plată pentru suprafaţa eligibilă a câmpurilor de păşune ce formează izlazul comunei Vama Buzăului;
 • beneficiază de sprijin financiar din fonduri europene şi de la bugetul naţional pentru suprafeţele de teren agricol, pentru achiziţionarea de utilaje, pentru întreţinerea şi ameliorarea speciilor de animale, pentru proiecte ce vizează dezvoltarea agriculturii şi altele;
 • susţinerea şi organizarea valorificării producţiei agricole;
 • prelucrează, promovează şi valorifică produsele de origine animală, atât în ţară cât şi în străinătate;
 • înfiinţează unităţi de sacrificare a animalelor, de prelucrare şi depozitare a produselor de origine animală;
 • obţinerea certificatelor pentru produse ecologice şi tradiţionale de origine animală;
 • certificarea ecologică a trupurilor de păşune ce formează izlazul comunei Vama Buzăului;
 • sprijinirea certificării ecologice a exploataţiilor membrilor săi;
 • aprovizionarea cu bunuri, materiale şi prestarea de servicii membrilor;
 • administrarea târgurilor de animale, terenuri sau alte bunuri conform legislaţiei în vigoare;
 • sprijinirea membrilor săi pentru obţinerea de credite sau alte facilităţi pentru dezvoltarea activităţilor de agricultură;
 • reprezentarea intereselor într-un mod organizat şi democratic;
 • participarea la colaborarea strategiilor de dezvoltare social – economică pe termen mediu şi lung;
 • colaborarea şi întreţinerea relaţiilor cu instituţiile de stat;
 • colaborarea cu organizaţii similare din ţară şi străinătate;
 • promovarea şi dezvoltarea turismului în zona Vama Buzăului;
 • protejarea şi valorificarea mediului natural;
 • identificarea necesităţilor de intervenţii, identificarea programelor de finanţare, realizarea proiectelor în vederea obţinerii finanţărilor, implementarea şi monitorizarea acestor proiecte;
 • stimularea şi atragerea capitalului străin;
 • organizarea de expoziţii, evenimente culturale, conferinţe, simpozioane;

În îndeplinirea obiectivelor asociației se vor avea în vedere toate reglementările legale în materie și se vor exercita în concordanță și în limitele prevederilor legale din domeniu.